Definition:

Offsettryk er en form for plantryk, dvs. det er udviklet fra litografien. Det er baseret på det litografiske princip, at fed trykfarve skyr vand.

I offsettryk er trykelementet en plade, oftest af aluminium, hvis overflade er gjort kornet, så den let kan gøres våd. Pladen er dækket med en lysfølsom polymer. Denne polymer belyses gennem en fremkaldt fotografisk film eller direkte i enlasersættemaskine. De belyste områder hærdes og de ikke belyste områder af polymeren fjernes. Pladen anbringes nu på en cylinder i trykmaskinen.

I trykmaskinen påføres vand til trykpladen fra et fugteværk, vandet sætter sig kun på de kornede, udækkede områder af trykpladen. Fugtevandet er normalt tilsat alkohol og et hårdhedsregulerende middel. Derefter påfører valser trykfarve, der så ikke sætter sig på trykpladen, der hvor denne er fugtig. Trykpladen presses nu mod en gummibeklædt valse, hvor trykfarven overføres til gummiet. Gummivalsen rører nu papiret, der presses mod denne af en anden valse. Farven afsættes nu på papiret. Deraf navnet offset.

Offset har fuldstændigt afløst bogtryk til større oplag. Offset havde førhen også en større udbredelse på mindre trykmaskiner, det kaldtes kontoroffset. Dette er nu afløst afxerografisk tryk eller fotokopier.

NB!

Xerografi (af græsk xeros, ‘tør’, og grafos, ‘skrift’) er en reproduktionsmetode, hvor trykformen oplades med negativ elektricitet og belyses gennem det som skal gengives. Denne opladning bliver kun på de ubelyste steder, herefter sprøjtes et farvepulver henover trykformen. Farvepulveret tiltrækkes alene af de opladede steder. Det herefter fremkomne billede kan overføres til papir.

Xerografi har siden 1959 været udnyttet i fotokopimaskiner. Xerografi har givet navn til virksomheden Xerox.