G R A F I S K E R Å D | Trykfarve og papir
At trykfarve og papirtype passer sammen har stor betydning for resultatet af
tryksagen. Farverne har forskellige egenskaber og derfor giver det ikke altid det
bedste resultat at bruge en såkaldt ”universal farve”. Derfor har vi lavet følgende
beskrivelse af farvernes opbygning og egenskaber, samt en oversigt over hvilke
farver der passer til forskellige papirtyper.
INDHOLD OG EGENSKABER
En trykfarve består af et antal forskellige bestanddele, som afgør hvilke egenskaber
trykfarven har:
• pigment – Giver farven dens kulør.
• bindemiddel – Harpiks som binder pigmentet i farven.
• tilsætningsstoff er – Bestemmer farvens tørreegenskaber og farve/fugtbalance.
Nøgleegenskaber for trykfarven kan overordnet set inddeles i følgende:
• tørring – Absorption, farvesætning, iltning, fordampning (se nedenfor).
• konsistens – Viskositet, klæbeevne, påvirker både trykkvaliteten og kørbarhed.
• gloss – Visse farver har højere glans men længere tørretid.
• slidstyrke – Vigtigt for emballage og ved efterbehandling.
tØrrning
Når man skal tilpasse trykfarven til papirtypen er tørreegenskaber ofte noget af
det vigtigste at tage hensyn til. Der fi ndes fl ere metoder for tørring og mange
tryktyper kombinerer to eller fl ere. Et ark med off set trykfarve tørrer normalt mellem
farvesætning (første tørring) og iltning (sluttørring). Farvens tørreegenskaber
kan også blive påvirket af tørre tilsætningsstoff er.
typer aF trykFarVe
De forskellige trykfarver til off set og deres vigtigste egenskaber kan inddeles i
følgende grupper. Bemærk at de forskellige grupper delvist overlapper hinanden.
FarVegrUpper – trykresUltat
Universalfarve
Som regel hurtig farvesætning, relativ høj glans og ganske kort tørretid.
kartonfarve
Bedste gnidefasthed, kort tørretid og lav klæbeevne.
Højglansfarve
Højeste glans, langsom tørring, større risiko for afsætning. Bruges kun til bestrøget
papir.
oxideret overfl adefarve
Tørrer vha. oxidering af overfl aden. Ved tryk på ikke sugende materialer f.eks. cast
coatede kvaliteter, transparent papir og plastmaterialer.
FarVegrUpper – kØrbarHeD etC.
kassestabile farver
Udtørrer ikke på valserne i løbet af natten, mindre rengøring, længere tørretider.
Ikke egnet til bestrøget mat eller silkepapir.
Varmebestandig farve
Egnet til trykprøver af tryksager som skal printes på laserprinter eller kopimaskiner.
skøn og vidertryksfarver
Til trykning i S/V. Minimerer risikoen for afsætning på modtrykscylinderen.
Vegetabilsk farve
Trykfarver med vegetabilsk olie (bæredygtigt materiale) i stedet for mineralolie.
sÆtning
Farvens opløsningsmiddel absorberes, så pigment
og bindemiddel bliver på overfl aden. Dette sker i lø-
bet af få sekunder op til 10 min. afhængig af over-
fl adestrukturen.
ABSORBERING
Farven absorberes i papiret i løbet af 1 døgn. Papiret
skal have en porøs overfl ade (f.eks. ubestrøget).
OXIDERING
Farvens bindemiddel oxideres ved kontakt med oxygen
i løbet af 1-3 døgn. Påvirkes af papirets og lokalets
temperatur. Papiret skal have en tæt overfl ade (f.eks.
bestrøget, farvet papir, folie).orskellige typer papir – forskellige egenskaber
Ubestrøget papir
Den rå papiroverflade gør at farve absorberes langsomt, har højt farveforbrug
og længere tørretid. Overfladen er ikke egnet til højglansfarve. Egnede farver:
Kartonfarve eller universalfarve.
Bestrøget, blankt papir
Den glatte papiroverflade giver lavt farveforbrug. Den fine porestruktur giver hurtig
farvesætning. Kartonfarver giver ofte dårligere trykglans. Egnede farver: Højglansfarve
eller universalfarve.
Bestrøget, mat eller silkepapir
Den matte overflade giver en langsommere farvesætning og tørring end blankt papir.
Karton
Kræver ofte trykfarve med god gnidefasthed (gælder både efterbehandling og anvendelse).
Farven bør også have lav tack for at mindske risikoen for at oprivning/
delaminering under trykningen. Egnede trykfarver: Kartonfarve eller universal farve.
Ikke sugende produkter
(F.eks. Cast coatede kvaliteter, transparent papir, plastmateriale). Den ikke sugende
overflade kræver en oxiderende farve (foliefarve) på grund af lav eller ingen farveabsorption.

Den rå papiroverflade giver langsom farveabsorption, høj strækkeevne og længere
tørretid. Overfladen er ikke egnet til højglansfarve. Egnede trykfarver: Kartonfarve
eller universal farve.